Badania służą zapewnieniu wysokiej jakości zajęć profilaktycznych. Badania obejmują aktualną sytuację osobistą i rodzinną oraz możliwości rozwoju.

Uczestnicy wypełniają ankiety po instruktażu osób prowadzących.

Badania są anonimowe. Indywidualne odpowiedzi są objęte całkowitą tajemnicą. Wyniki przedstawimy wyłącznie jako uśrednione tabele zbiorcze. Takie warunki umożliwiają szczerość i otwartość oraz staranne wypełnianie ankiet.

Zapraszamy do badań, a później do zapoznania się z wynikami.

 

Ankieta dla uczniów


Ankieta dla rodziców

Ankieta dla pracowników placówek

 

ДИТЯЧА ШКАЛА CRIES-8