Diagnoza społeczna służy zaplanowaniu lepszych warunków życia całej społeczności. Badania obejmują aktualną sytuację osobistą i rodzinną oraz możliwości rozwoju. Pytania dotyczą też wielu aktualnych problemów społecznych.

Uczestnicy wypełniają ankiety po instruktażu osób prowadzących.

Badania są anonimowe. Indywidualne odpowiedzi są objęte całkowitą tajemnicą. Zleceniodawcom badań, pedagogom, dyrekcjom szkół, placówkom kultury i pomocy społecznej oraz władzom dzielnicy / miasta, zostaną przedstawione wyłącznie uśrednione rezultaty zbiorcze. Takie warunki umożliwiają szczerość i otwartość oraz staranne wypełnianie ankiet.

Zapraszamy do badań, a później do zapoznania się z wynikami.

 

Zajęcia sportowe

 

Badania LSW - Wsparcie Na Starcie

 

Badania LSW - Weekendowa Akademia Rodzinna

 

Ankieta dla uczniów

 

Arkusz opisu dzieci w wieku 3-10 lat

 

Ankieta dla rodziców

Ankieta dla pracowników placówek