Projekt opiera się na badaniach, których wyniki są przeliczane po wprowadzeniu danych ankiet i testów do poniższych baz:

CRT

SKI

KNS

MSEI

IVE

Kom-K