Projekt eLab opiera się na badaniach, których wyniki są przeliczane po wprowadzeniu danych ankiet i testów do poniższych baz:

ACL-1

ACL-2

Skala Wartości - Rokeach VS

CRT

SKI

KNS

MSEI

IVE

Kom-K

a także:

A - A

CISS

COPE

Delta

FCZ-KT(R)

GLOBE (House)

IZZ

KKS

KWZ

LMI

LOT-R

MłoKoZZ

OLBI

OP

OSW

PBQ (Beck)

PAD

PVQ (Schwartz)

SES

Skala P (Caprara)

SMIK

SOC-29

SOP

UPPS

WKP