Doradztwo łączy różne zasoby - wiedzę i umiejętności, doświadczenia, punkty widzenia. Daje bezpieczne wsparcie. Wychodzimy z założenia, że podziały na "ludzi z trudnościami" i "pomagaczy" czy "teoretyków" i "praktyków" są bezużyteczne. Ważniejszy jest podział na ludzi w drodze i ludzi w oczekiwaniu. Nie każdy musi sam radzić sobie ze wszystkim - razem dochodzimy dalej.

Doradztwo dla firm obejmowało między innymi następujące tematy:

 • opracowanie koncepcji metodologicznej i statystycznej analizy danych z badań klinicznych prowadzonych przez koncern farmaceutyczny
 • wdrażanie projektu rozwoju sieci sprzedaży
 • ocena wymagań i siatki kompetencji kluczowych dla stanowisk menadżerskich
 • analiza psychologiczna cech osobowości i kompetencji kandydatów na stanowiska menadżerskie
 • Development Center wg autorskiego modelu IN-PATH

Doradztwo dla instytucji obejmowało między innymi:

 • konstruowanie Szkolnych Programów Profilaktyki
 • tworzenie programów działań profilaktycznych w ramach SPP
 • organizację systemu pomocy na rzecz młodzieży w środowisku lokalnym
 • tworzenie programów szkolenia i aktywizacji zawodowej osób pozostających długotrwale bez pracy

Doradztwo dla osób indywidualnych obejmowało między innymi:

 • konsultacje metodologiczne i statystyczne opracowań naukowych od poziomu licencjatu do habilitacji i książkowych publikacji profesorskich
 • analizy statystyczne z wykorzystaniem pakietu Statistica oraz języka programowania R
 • coaching menadżerski, szkoleniowy i osobisty
 • indywidualną diagnozę psychologiczną osobowości
 • pomoc psychologiczną na rzecz osób indywidualnych i małżeństw