Szkolenia opieramy na przeżyciu i doświadczeniu osobistym uczestników. To energetyzująca przygoda. Podstawą jest nowoczesna, jasno przekazana wiedza. Działamy w oparciu o rzetelne rozpoznanie potrzeb, dopasowujące treści i formy szkoleń do potrzeb i możliwości uczestników - miejsce dla siebie.

Szkolenia dla firm obejmowały między innymi następujące tematy:

 • komunikacja interpersonalna: osoba -> grupa -> organizacja
 • prezentacja 1 - produkty i usługi
 • prezentacja 2 - spotkania i wystąpienia
 • sprzedaż 1 - kompetencje, standardy i organizacja
 • sprzedaż 2 - zaawansowane umiejętności
 • negocjacje 1 - podstawy psychologiczne
 • negocjacje 2 - osobowość w negocjacjach
 • umiejętności menadżerskie 1 - podstawowe instrumentarium kierownika
 • umiejętności menadżerskie 2 - kompetencje przywódcze
 • umiejętności menadżerskie 3 - coaching - klucz do sukcesu

Szkolenia dla instytucji obejmowały między innymi następujące tematy:

 • umiejętności kierownicze w strukturach samorządowych
 • umiejętności radzenia sobie ze stresem w pracy
 • struktura i zasady konstruowania szkolnych programów profilaktyki
 • standardy profilaktyki środowiskowej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych