Szkolenie dla specjalistów szkolnych, pedagogów i psychologów doskonalące umiejętności konstruowania i realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki jest prowadzone w oparciu o wyniki diagnozy potrzeb profilaktycznych generowane z sytemu diagnostycznego TANP - Profiler.

Podstawą szkolenia z zakresu opracowania SPP są materiały edukacyjne i książki wspomagające konstruowanie SPP otrzymane w czasie szkolenia. Uczestnikom szkolenia zapewniamy też dostęp do dodatkowych zasobów:

- Materiały edukacyjne i wyniki badań

- Procedura Oceny SPP

- Arkusz Konstrukcji SPP

Zapraszamy!