Szkolenie dla specjalistów szkolnych, pedagogów i psychologów doskonalące umiejętności konstruowania i ewaluacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły obejmuje materiały edukacyjne wspomagające konstruowanie PW-P. Uczestnikom szkolenia zapewniamy też dostęp do dodatkowych zasobów:

- Materiały edukacyjne

- Arkusz Konstrukcji PW-P

Zapraszamy!