Wczesna diagnoza uzdolnień młodzieży jest podstawą wspomagania w rozwoju. Badania prowadzone na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji Ministerstwa Edukacji Narodowej obejmują diagnozę możliwości uczniów. 

Badania są prowadzone w oparciu o kwestionariusze wypełniane online. Uczestnicy badań pod opieką osób prowadzących logują się do strony ankiety klikając na podany niżej odnośnik.

Badania są w pełni poufne, wyniki indywidualne są objęte całkowitą tajemnicą. Zleceniodawcom badań zostaną przedstawione wyłącznie uśrednione rezultaty zbiorcze diagnozy. Takie warunki umożliwiają szczerość i otwartość oraz staranne wypełnianie ankiet.

Zapraszamy do badań, a później do zapoznania się z wynikami.

Klasy 1 - 3

Klasy 4 - 6