Powiat myśliborski, dzięki dotacji z Programu Kapitał Ludzki przyznanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu "Samorządność i współpraca w powiecie myśliborskim" realizowanego przez Szczecińską Fundację Talent Promocja Postęp, prowadzi diagnozę sytuacji społecznej młodzieży i osób dorosłych. Mapa problemów będzie podstawą dla planowania działań społecznych na najbliższe lata. Badania obejmują aktualną sytuację oraz wyzwania dla rozwoju społecznego w powiecie. 

Badania są prowadzone w oparciu o kwestionariusze wypełniane na arkuszach papierowych, jak i online. Zaproszeni do badań Uczestnicy, pod opieką osób prowadzących, posiadających upoważnienia do prowadzenia ankietyzacji, logują się do strony ankiety klikając na podany na dole strony odnośnik.

Badania są w pełni anonimowe, wyniki indywidualne są objęte całkowitą tajemnicą. Zleceniodawcom badań, władzom powiatu, gmin i miejscowości, oraz mieszkańcom w formie ogólnodostępnej publikacji zostaną przedstawione wyłącznie uśrednione rezultaty zbiorcze diagnozy. Takie warunki umożliwiają szczerość i otwartość oraz staranne wypełnianie ankiet.

Zapraszamy do badań, a później do zapoznania się z wynikami.


Wypełnij ankietę