Badania służą zapewnieniu wysokiej jakości zajęć profilaktycznych. Badania obejmują aktualną sytuację osobistą i rodzinną oraz możliwości rozwoju.

Uczestnicy wypełniają ankiety po instruktażu osób prowadzących.

Badania są anonimowe. Indywidualne odpowiedzi są objęte całkowitą tajemnicą. Wyniki przedstawimy wyłącznie jako uśrednione tabele zbiorcze. Takie warunki umożliwiają szczerość i otwartość oraz staranne wypełnianie ankiet.

Zapraszamy do badań, a później do zapoznania się z wynikami.

 

Ankieta 1 dla uczniów

Ankieta 2 dla uczniów

 

Ankieta 1 dla nauczycieli

Ankieta 2 dla nauczycieli


Ankieta 1 dla rodziców

Ankieta 2 dla rodziców

 

ДИТЯЧА ШКАЛА CRIES-8