Wyniki badań prowadzonych w ramach projektu CaT należy wpisywać do poniższych baz:

MŁOKOZZ

NEO-FFI

APIS-Z