Diagnoza jest podstawą planowania pomocy i profilaktyki. Badania obejmują aktualną sytuację osobistą i rodzinną oraz możliwości rozwoju. Pytania dotyczą też wielu aktualnych problemów społecznych.

Badania są prowadzone w oparciu o kwestionariusze wypełniane online. Uczestnicy wypełniają ankiety pod opieką osób prowadzących.

Wyniki indywidualne są objęte całkowitą tajemnicą. Zleceniodawcom badań, pedagogom, dyrekcjom szkół i władzom dzielnicy / miasta, zostaną przedstawione wyłącznie uśrednione rezultaty zbiorcze. Takie warunki umożliwiają szczerość i otwartość oraz staranne wypełnianie ankiet.

Zapraszamy do badań, a później do zapoznania się z wynikami.


Ankieta dla uczniów

Ankieta dla rodziców

Ankieta dla nauczycieli