Badania obejmują aktualną sytuację osobistą i rodzinną oraz możliwości rozwoju. Pytania dotyczą też wielu aktualnych problemów społecznych.

Uczestnicy wypełniają ankiety po instruktażu osób prowadzących.

Badania są anonimowe. Indywidualne odpowiedzi są objęte całkowitą tajemnicą. Zleceniodawcom badań, pedagogom, dyrekcjom szkół i władzom dzielnicy / miasta, zostaną przedstawione wyłącznie uśrednione rezultaty zbiorcze. Takie warunki umożliwiają szczerość i otwartość oraz staranne wypełnianie ankiet.

Zapraszamy do badań, a później do zapoznania się z wynikami.

Arkusz opisu dzieci w wieku 3-10 lat

Ankieta dla uczniów

Ankieta dla rodziców

Ankieta dla pracowników placówek