Kwestionariusz do badania kulturowego kontekstu grup społecznych i organizacji GLOBE to narzędzie zaadaptowane w oparciu o projekt Roberta House'a przez zespół:   Robert Porzak, Mariusz Sagan, Maria Zuba

Celem badań jest uzyskanie wiedzy z zakresu kultur, praktyk zarządzania i postrzegania przywództwa. Uzyskana wiedza może być przydatna dla planowania rozwoju organizacji, szkoleń dla liderów i personelu.

Badania są prowadzone w oparciu o kwestionariusze wypełniane online. Uczestnicy badań logują się do strony ankiety klikając na podany niżej odnośnik.

Badania są w pełni anonimowe, wyniki indywidualne są objęte całkowitą tajemnicą. Zleceniodawcom badań, dyrekcjom i władzom, zostaną przedstawione wyłącznie uśrednione rezultaty zbiorcze diagnozy. Takie warunki umożliwiają szczerość i otwartość oraz staranne wypełnianie ankiet.

Zapraszamy do badań, a później do zapoznania się z wynikami.


Wypełnij ankietę